» V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu. «