Nohejbal

21.04.2009 21:07

 Přibližně za měsíc (pravděpodobně 23. května) se uskuteční turnaj v nohejbalu. Bližší informace o konání této akce se včas dozvíte. K dispozici by měla být i pozvánka.

Zpět