Stížnost proti rozhodnutí DK Mělník

07.04.2017 15:32

Předseda FAČR

Miroslav Pelta

Diskařská 2431/4

P.O. Box 11

169 00 Praha 6 Strahov

a místopředsedům FAČR.

Dolní Beřkovice, 2017-03-19

 

Stížnost proti rozhodnutí DK Mělník a Odvolací komise FAČR, jejíž zasedání se konalo dne 1.3.2017 ve 14:20

Název naší stížnosti je: Lež zůstane vždy lží, i když ji prosazuje předseda DK nebo ji potvrzuje Odvolací komise v čele s předsedou.

Vážený pane předsedo,

jsme velmi znepokojeni a znechuceni situací, která se stala dne 19.11.2016 při mistrovském utkání okresního přeboru Mělník, mezi Sokol Dolní Beřkovice a Viktoria Všestudy. Při tomto utkání vznikl konflikt v 56.minutě, kde došlo k vzájemnému napadení hráče domácího a dvou hráčů hostů. Všichni 3 byli hlavním rozhodčím vyloučeni. Při tomto konfliktu byli všichni hráči hostů v polovině hřiště domácího celku. na hřiště vběhl trenér hostů ze střídačky společně s již vystřídaným hráčem. Na výzvu hlavního pořadatele, aby se okamžitě vrátil, nereagoval a proto byl pořadatelskou službou vyveden i se zmiňovaným hráčem. Dále přes zábradlí za střídačkou domácího celku vnikl jeden z diváků hostů na hrací plochu, a byl vyveden pořadatelskou službou zpět za zábradlí. Žádný jiný z domácích ani hostujících diváků nevnikl na hřiště.

Disciplinární komise Mělník projednávala toto mistrovské utkání jako selhání pořadatelské služby, což je vyložená lež a úmyslně tvrzená nepravda. Lež je především v tom, že v zápise DK je uvedeno, že byli jen tři pořadatelé. Pořadatelé si splnili všechny svoje povinnosti a museli čelit různým urážkám hostujících diváků. DK nepostupovala podle zápisu rozhodčího, ale podle jednostranného videozáznamu, který byl pořízen hostujícím divákem a byl pořízen tak, aby zkresloval danou situaci v neprospěch domácího celku.

Vážený pane předsedo, podivujeme se nad tím, jak může Disciplinární a Odvolací komise nebrat v úvahu zápis rozhodčího a vymyslet si některé skutečnosti podle videozáznamu a značně tak poškodit jméno jednoty, hráčů a funkcionářů.

V této skutečnosti Vám zasíláme tyto doklady:

  1. Návrh na přezkum rozhodnutí ze dne 11.1.2017
  2. Zápis o utkání
  3. Rozhodnutí DK v Mělníku
  4. Odvolání k OVV OFS Mělník
  5. Stanovisko OVV OFS Mělník

Tyto doklady Vám předáváme, abyste si spolu s vašimi místopředsedy, udělal obrázek, jak se někdy rozhoduje podle subjektivních názorů a ne podle objektivních skutečností. Věříme, že i pro Vás bude poučením, jak se nemá hodnotit mistrovské utkání podle někým objednaného videozáznamu.

Za TJ Sokol Dolní Beřkovice

doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc. – starosta

P.S.: dodatečné doklady Vám zasílám poštou

Zpět