Valná hromada

07.04.2012 14:03

Za hojné účasti členů Sokola Dolní Beřkovice se dne 11. února 2012 konala Valná hromada. Všichni účastníci byli seznámeni s výsledky jednotlivých činností oddílů dolnobeřkovického Sokola. V minulém období dosáhli dobrých výsledků především tyto oddíly: fotbal (dorost a starší přípravka, nohejbal, volejbal a stolní tenis. Výtka byla vznesena zejména k účasti mládeže na fotbalových trénincích žáků. Poděkování patří především členům oddílu dorostu, kteří se rovněž významnou měrou podílejí na výsledcích A mužstva a trenérům všech oddílů. O akcích, které budou připravovány k příležitosti 150. výročí Sokola informoval přítomné M. Hrdý. Dalším bodem programu bylo přečtení zprávy revizní kontrolní komise, která v uplynulém období provedla kontrolu majetku a konstatovala, že nebyly shledány žádné nedostatky. Svůj komentář k účetní závěrce podal externí účetní Ing. Vydra a ta byla valnou hromadou schválena, stejně jako návrh nového výboru, kontrolní komise, zástupců a delegátů při jednáních s krajem a na župě, bez výhrad. Na závěr vystoupil starosta Sokola doc. Vašíček se svojí informací o převodu majetku z Obce sokolské na Sokol Dolní Beřkovice a popřál všem mnoho štěstí a dobré vůle v další činnosti. Přání úspěšného fungování Sokola popřála též starostka obce Danuše Smolová a vedoucí hasičů p. Sedlák.

Zpět