Informace o nás: 

Tělocvičná jednota Sokol, Nádražní 263, 277 01 Dolní Beřkovice byla založena 6. dubna 1919. Obnovila svou činnost dne 16. 3. 2001. Do 31. 12. 2008 rozšířila svou členskou základnu ze sedmi členů na 160 členů. Aktivně zabezpečuje činnost oddílů odbíjené, nohejbalu, cvičení žen, vytváří podmínky pro činnost oddílu mažoretek, oddílu stolního tenisu. Má tři oddíly v kopané : A mužstvo, mužstvo dorostu a mužstvo žáků. V roce 2008 zahájil registrovanou činnost oddíl tenisu. Organizuje činnost staré gardy v kopané, minikopané a v zimním období bruslení a hokej. Za pomoci obce Dolní Beřkovice připravujeme rozšíření činnosti stolního tenisu. Byly vybudovány tři tenisové kurty, asfaltová plocha  1150 m čtverečních, která má dvě hřiště : na nohejbal a odbíjenou. Bylo provedeno oplocení celého sportovního areálu, vybudovala se příjezdová asfaltová cesta a parkoviště pro 56 aut. Byly vybudovány chodníky z dlažby, koncem roku 2008 bylo provedeno zastřešení tanečního parketu. Ve sportovním areálu je možnost pořádání různých turnajů, zapůjčení tenisového areálu svazům a možnost pronájmu travnatého hřiště a ostatních sportovišť pro podnikové sportovní akce. Obrázková fotogalerie nabízí dnešní pohled na moderně zrekonstruovaný sportovní areál. Vynaložené finanční prostředky do 31.12.2008 činily 7.500.000,-Kč. Povodněmi v roce 2002 zničený sportovní areál se podařilo obnovit do 9.8.2003. Bylo rekonstruováno fotbalové hřiště, vybudováno travnaté tréninkové hřiště a Obecní úřad rekonstruoval tělocvičnu, šatny a sociální zařízení na velmi dobré moderní úrovni. Za uplynulého období T. J. Sokol v součinnosti s Obecním úřadem vytvořila velmi dobré podmínky pro rozvíjení sportovní činnosti v obci dětí, mládeže a dospělých. Účinně podporujeme společný záměr vybudovat za pomoci Obecního úřadu sportovní halu, která bude odpovídat halovým sportovním disciplinám. T. J. Sokol za součinnosti s Obecním úřadem v Dolních Beřkovicích a sponzorů prokázala za minulé období, že je schopna samostatně se starat o majetek, provádět jeho údržbu a zhodnocování.

Starosta Sokola se starostkou obce při slavnostním otevření areálu

Náročné přípravy, dlouhodobé úsilí a téměř 5 miliónů korun bylo zapotřebí k vybudování víceúčelového sportovního areálu v Dolních Beřkovicích. Starostka obce Danuše Smolová společně s investory a poslancem Jiřím Třešňákem v sobotu 27. května 2006 slavnostně přestřihli pásku, která se stala pomyslnou branou do nového sportovního areálu. V průběhu roku 2005 se intenzívně sháněly finanční prostředky, aby mohl být vybudován tento velkolepý projekt, který se vyšplhal na částku čtyř miliónů devět set tisíc korun. Na oplocené ploše 10 510 m² jsou vybudovány tři antukové tenisové kurty, asfaltové hřiště s plochou 1150 m² využívané na nohejbal, volejbal, kolečkové brusle, minikopanou a na zimní bruslení. Ministerstvo školství poskytlo v říjnu 2005 finanční prostředky ve výši čtyř miliónů korun. Samotné komplexní stavební práce začaly 3. listopadu 2005 a při dobrém počasí mohl být víceúčelový areál dokončen již 12. prosince. Na jaře roku 2006 se v rámci garance uskutečnily práce na úpravě asfaltového hřiště a povrchu tenisových kurtů. Upravilo a zkrášlilo se okolí areálu, vybudovaly se chodníky, schodiště, vstup na tenisové kurty se pokryl zámkovou dlažbou a nově vznikl taneční parket na ploše 160 m². Všechny tyto práce završilo parkoviště pro padesát šest osobních automobilů. Obecní úřad se na výstavbě moderního sportovního areálu podílel jedním miliónem korun. Víceúčelový sportovní areál byl vybudován za účelem sloužit mládeži, všem sportovcům a rekreantům. Starostka obce při otvírání areálu popřála hodně úspěchů a při pochvalném projevu zdůraznila, že již v zimním období se na ledové ploše bruslilo a hrál amatérský hokej. Po krátkých projevech přítomných osobností vystoupily místní mažoretky, které svým vystoupením potěšily a rozveselily přihlížející diváky i budoucí návštěvníky sportovního areálu. Přímo ve slavnostní den se na nohejbalovém hřišti a tenisových kurtech odehrály první sportovní zápasy. Nejdříve se uskutečnil turnaj v nohejbalu za účasti patnácti družstev a poté bylo na tenisových dvorcích sehráno exhibiční utkání místního tenisového oddílu, které se dočkalo nevídaného zájmu diváků. Celý slavnostní den byl zakončen taneční zábavou, kde dobrá nálada pokračovala až do brzkých ranních hodin.

Moderní tělocvična