Poděkování

Chtěl bych tímto prostřenictvím poděkovat starostovi Sokola p. Emilu Vašíčkovi, místopředsedkyni kontrolní komise p. Jiřině Vašíčkové a kronikáři obce Dolní Beřkovice p. Bohumilu Pokornému, za poskytnuté informace a cenné příspěvky, použité na tomto webu. Zároveň starostce obce Danuši Smolové za podporu při provozování těchto webových stránek, které mají za hlavní cíl informovat občany o sportovním dění v obci.
                                                                                        Tomáš Danaj