Rozvrh využití tělocvičny a šaten sportovního areálu na rok 2009/2010

   

 Rozvrh

 hodin

   
Pondělí

8:00-15:00

15:00-16:00

   Přípravka    trénink

 16:00-17:30

jumping

17:30-20:00

stolní tenis 

20:00-21:30

jumping

Úterý

8:00-15:00

 

 16:00-17:30

žáci trénink

 17:30-19:00

   A mužstvo    trénink

 19:00-21:00

nohejbal

Středa

8:00-15:00

15:00-16:00

Přípravka    trénink

 16:00-16:45

jumping

 17:00-19:00

dorost trénink

 19:00-20:00

aerobik

Čtvrtek

8:00-15:00

 

16:00-17:15

žáci trénink

 17:15-19:00

A mužstvo + dorost trénink

 19:00-21:00

volejbal

Pátek

8:00-15:00

13:00-14:30

+ stolní tenis

 

 16:00-17:30

mažoretky

 17:30-21:30

stolní tenis 

 

Sobota

 9:00-11:00

mini kopaná

 11:00-13:00

dorost trénink

 14:00-16:00

A mužstvo trénink

 16:00-18:00

žáci trénink

 
Neděle

 9:00-12:00

stará garda

nohejbal

   

17:00-18:00

jumping 

 
Za cvičení zodpovídají vedoucí jednotlivých oddílů, včetně úklidu používaného nářadí a včasného vyklizení používaných prostor!!!

Tento rozvrh byl schválen výborem T. J. Sokol pro rok 2009/2010.