Plán práce výboru T. J. Sokol Dolní Beřkovice od 1.1.2012 do 30.6.2012

------------------------------------------------------------

Program  výboru:

1. Připravit Valnou hromadu, která se bude konat dne 11. února 2012 od 15:00 hodin.

2. Zajištění mistrovských utkání členy výboru/vedoucí mužstva, pomezní a pokladnu.

3. Hodnocení zápasů A mužstva, dorostu, žáků a mladší přípravky jednou za 14 dnů.

4. Stav tréninků mužstev dospělých, dorostu a žáků.

5. Stav sportovního areálu, zastřešení, obnova a rekonstrukce, finanční situace.

6. Na jednání výboru trvale zvát zástupce kontrolní komise.

7. Pravidelně projednávat činnost ostatních oddílů.

8. Zabezpečovat turnaje v kopané, tenisu, nohejbalu, volejbalu a ve stolním tenisu.

9. Příprava VI. plesu sportovců 2012, konaného březen 2012.

10. Zajištění zápasů staré gardy.

11. Realizovat projekt na 2 šatny, soc. zařízení, garáže, zavlažovací systém hřiště a tribunu pro 120 diváků.

------------------------------------------------------------

Členové jsou povinni dodržovat schválený plán bez dalších pozvánek a připravovat se na jednání výboru.

  

Termíny

schůzí 

1.) 12.1.2012
2.) 26.1.2012
3.)  9.2.2012
4.) 11.2.2012 
5.)  1.3.2012 
6.)  22.3.2012 
7.)   5.4.2012 
8.)  19.4.2012 
9.)   3.5.2012 
10.)  17.5.2012 
11.)  7.6.2012 
12.) 25.6.2012 

Schůze výboru se koná vždy ve čtvrtek v 18:30 hod. v klubovně T. J . Sokol

 V Dolních Beřkovicích dne       15. prosince 2011

Emil Vašíček - starosta

Vladimír Juroška - jednatel