Pozvánka

na Valnou hromadu, která se koná v sobotu dne 20. února 2010 od 14:00 hodin v tělocvičně.

Program:   1. Zahájení a schválení navrženého programu.

                  2. Volba návrhové a mandátní komise.

                  3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2009.

                  4. Zpráva kontrolní komise za rok 2009.

                  5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2009.

                  6. Vystoupení vedoucích oddílů a trenérů.

                  7. Diskuze, různé.

                  8. Schválení, usnesení a závěr VH.

Po VH společné posezení. Pohoštění zajištěno do 80,-Kč na osobu.

Všechny členy, sponzory a občany srdečně zve výbor T. J. Sokol Dolní Beřkovice.

*************************************************************************************

Pozvánka

Dne 7.března 2009 v 16:00 hodin se koná v tělocvičně na hřišti Valná hromada T. J. Sokol Dolní Beřkovice.

Program:   1. Zahájení a schválení programu

                  2. Volba návrhové, volební a mandátní komise

                  3. Zpráva o činnosti výboru v roce 2008

                  4. Zpráva kontrolní komise za rok 2008

                  5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2008

                  6. Vystoupení vedoucích oddílů a trenérů

                  7. Diskuze, různé

                  8. Návrh na usnesení VH a schválení usnesení, závěr

Pohoštění zajištěno do výše 70,- Kč na osobu. Účast členů je nutná.

                                                    Zve výbor T. J. Sokol